Daadwerkelijk tot je recht komen

De startpagina van deze website staat in het teken van datgene waar alles mee begint; waardigheid en natuurlijke, fundamentele rechten en vrijheden.

Wanneer wordt iemand waardig tegemoet getreden? Wanneer hem de vrijheid worden gelaten om zijn eigen keuzes te maken, zodat hij zijn eigen leven kan besturen. Dat is van nature zijn goed recht, zijn geboorterecht. Op die manier kan hij samenwerken met anderen en kan de sprankeling van creatieve processen ongehinderd zijn weg vinden om harten van medemensen te verwarmen, te zorgen, faciliteren en beschermen.

De samenleving van ooit is vervangen door de maatschappij, een zakelijk avontuur. Niet langer samen leven en samen werken staat centraal, maar onderlinge concurrentie. Mensen zijn daardoor onderling verdeeld geraakt. Zakelijke avonturen zonder een vruchtbare afzetmarkt gaan echter ten onder. De huidige maatschappij produceert tegen te hoge kosten producten en diensten waar mensen uiteindelijk slechts eenzaam en ongelukkig van worden. Velen verlangen daarom naar een gezonde en krachtige samenleving, maar weten niet hoe dat te bereiken.

Over deze onderwerpen kan veel gezegd en geschreven worden. Dat heeft echter geen zin als jou niet de vrijheid wordt gelaten om te doen wat je zou wensen, namelijk liefhebben oftewel doen wat goed is voor je geliefden om je heen. Het natuurlijke, fundamentele recht en verlangen om te zorgen, faciliteren en beschermen kan alleen onder voorwaarden uitgevoerd worden. Daarvoor moeten anderen je primair de vrijheid laten.

Helaas staat deze website vooral in het teken van tirannie. Het doorbreken en vernietigen van tirannie is de eerste stap naar een daadwerkelijk menswaardig bestaan. Niet alles wat wij weten of hebben meegemaakt is op deze website beschreven. Laten wij volstaan met de mededeling dat vanaf april vorig jaar de woning op allerlei manieren tegen ons is gebruikt:

Twaalf maanden lang (van april 2014 tot april 2015) hebben - in Marokko - hebben meerdere huiseigenaren getracht hun decreten aan ons op te leggen. Deze worsteling is geƫindigd met illegaal fysiek geweld tegen ons, nota bene door overheidsdienaren die zijn aangesteld om wetten te handhaven. We hebben ons ongeboren kind verloren, een gebroken rib opgelopen, neurlogische schade opgelopen door marteling op een politieburo, zijn al onze financiƫle reserves en bezittingen kwijtgeraakt. Tijdens de gewelddadigheden vertelde een politieagent mij, terwijl ik met een opengeschaafd gezicht, gebroken rib en handboeien om in een politieauto zat: Je vrijheid is voorbij. Het bleken profetische woorden.

Zes maanden lang (van april tot oktober 2015) hebben wij in Ridderkerk ervaren wat het betekent om de veilige haven van een asiel geweigerd te worden en als gezin geen uitvalsbasis te hebben. Net als in Marokko bleek de wet geen enkele betekenis te hebben. In Marokko konden wij een woning gebruiken onder de voorwaarde dat wij zouden voldoen aan onwettige decreten. In Ridderkerk werd ons middels onwettige decreten de toegang tot een woning en andere faciliteiten geweigerd. Een rijtje overheidsdienaren, waaronder bestuurders, verbraken hun eed. Wij hebben deze zes maanden niet gewoond of geleefd, maar slechts verbleven en geworsteld. Overheidsdienaren die een eed hebben gezworen hebben deze verbroken en ons zelfs niet de meest basale vrijheid gelaten. Om dat te bereiken is iedere wet overtreden die men jegens ons had moeten naleven.

Nu, na 1 jaar en 6 maanden, wordt het tijd voor de volgende stap. Voor ons is geen plaats in de herberg. Wij zijn concreet op zoek naar een stal. Wie het kerstverhaal begrijpt, weet dat dit verhaal begint met de gevolgen van tirannie en uiteindelijk eindigt met hogere rechtspraak, de erkenning van waardigheid en de toekenning van natuurlijke, fundamentele rechten en vrijheden. En dat... is waar alles mee begint, want hoe anders kan een mens verantwoordelijkheden en taken op zich nemen?

Een rechtvaardige omgeving maakt het mogelijk rechtvaardig te handelen. Rechtvaardigheid vereist dat wie goed doet beloond dient te worden, in bepaalde gevallen vorstelijk, en wie schadelijk gedrag vertoont gestraft dient te worden, voorbij een bepaalde grens ongenadig. Rechtvaardigheid bewerkstelligen is een daad van liefde, zodat anderen in staat gesteld kunnen worden om op eenzelfde manier lief te hebben. Dat - en niets minder of anders dan dat - is ons doel.

Veel mensen wachten passief op de wind van veranderingen. Te vaak blijft het dan windstil. Komt er een storm voorbij, dan blijft men alleen overeind als er innerlijk een solide fundament onder het leven ligt. Wie actief zijn levensweg bewandelt veroorzaakt veranderingen. Wanneer anderen deze voorbij zien komen, veroorzaakt dit voor sommigen een verfrissende windvlaag, voor anderen een storm

Alleen dode vissen drijven met de stroom mee. Levende vissen zwemmen tegen de stroom in. Sommige soorten zwemmen in rivieren bergopwaarts, en bereiken daardoor grotere hoogten. Hetzelfde geldt voor mensen: Je kunt jezelf laten meesleuren door omstandigheden of karakter tonen door zelf een weg te zoeken [en bewandelen] om jezelf telkens weer te overtreffen en bestaande omstandigheden te ontstijgen

Nico en Ester den Boer

Creative Commons-Licentie De teksten op deze website vallen onder een Creative Commons licentie

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op

X
Tip:
Gebruik een recentere webbrowser, zoals Mozilla Firefox of Google Chromium.
Websites zullen er beter uitzien en surfen zal veiliger zijn.